2 Den otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů 2017

10:00 Zahájení dne otevřených dveří 10 - 11 h: Hlavní výhody FMV a její nabídku oborů (doc. Hnát) 11 - 12 h: Studentská sekce (Erasmus, stáž, studentské organizace, nároky studia atp.), bude zakončena prohlídkou budovy, při které se uchazeči zeptají studentů také v menších skupinách, závěr bude v Rajské budově 12 - 13 h: V posluchárnách RB specializované představení oborů Témata: Proč studovat na Fakultě mezinárodních vztahů Jaké možnosti Fakulta mezinárodních vztahů nabízí Jaké přednosti mají obory vyučované na Fakultě mezinárodních vztahů Jaké informace Fakulta mezinárodních vztahů uchazečům poskytuje Jak probíhá přijímací řízení Jak vyplnit přihlášku Jak jsou na Fakultě mezinárodních vztahů spokojeni její studenti